Objectius

Objectius

S’ha dissenyat un Programa de Transformació Digital amb objectius específics.

 
  Interoperabilitat

De...

Dada distribuïda

Administració basada en dades distribuïdes i sense integritat

 
Cap a...

Dada única

Administració digital centrada en la dada única compartida

  Administració Digital

De...

Manualitat

Administració basada en procediments manuals i no homogenis

 
Cap a...

Automatització

Administració amb processos àgils i sense duplicitats, recolzada en solucions tecnològiques integrades i automatitzades

  Identitat única digital

De...

Residual

Certificats electrònics amb ús poc estès i com a certificadors d’identitat

 
Cap a...

Extensa

Solucions d’identitat digital única que incorporin atributs dels ciutadans, fomentin l’online, i compatibles internacionalment

  Experiència del ciutadà

De...

Presencialitat

Relació amb l’administrat basada en la presencialitat i el lliurament d’informació en paper

 
Cap a...

24x7

Un model que fomenti l’autogestió i la interacció en línia, acompanyant el ciutadà en el canvi cap al model digital

  Competències digitals

De...

Analògic

Competències bàsiques a nivell digital per part de la ciutadania, treballadors públics i empreses

 
Cap a...

Digital

Perfils adequats pel treball digital i foment de competències i competitivitat en la ciutadania i empreses

  Fomentar inversió estrangera

De...

Reactivitat

Un model d’inversió estrangera basat en inversions en cartera i de prestacions de serveis

 
Cap a...

Proposta de valor

Atracció d’inversió estrangera en àmbits estratègics basada en una proposta de valor atractiva i competitiva internacionalment

S’espera desenvolupar un programa de transformació que impacti en el canvi del país

Impacte esperat en el país

S’ha posat a la ciutadania i les empreses al centre per tal de definir un procés de canvi amb impacte sobre les persones.

 

Desenvolupant iniciatives de digitalització de l’administració pública

 

Amb voluntat de posicionar Andorra en el mapa internacional en termes de digitalització

 

Creant una Secretaria d’Estat que consolidi tots els esforços del país

 

Desenvolupant oportunitats de diversificació i desenvolupament econòmic

 

Adaptant el marc normatiu als reptes digitals

 

Dotant de capacitats digitals a la ciutadania i les empreses

 

Impulsant el teixit empresarial tecnològic del país

 

Creant una agència de ciberseguretat