Marc de Referència

Marc de Referència

El Pla de Transformació Digital d’Andorra (PdTDA) recull 131 iniciatives a ser desenvolupades all llarg dels 3-4 propers anys. Les iniciatives han estat definides atenent a 4 principis i sota 4 màximes amb un resultant de 17 Línies estratègiques entre pilars i verticals, i 50 Línies d’actuació.

 

Principis

 
Administració eficient i digital
 
Ciutadà al centre
 
Serveis digitals a les empreses
 
Governança transversal de la transformació digital

Màximes de transformació digital

 

El full de ruta del programa contempla 131 iniciatives per traccionar la transformació digital en 17 línies estratègiques definides en pilars i verticals.

Línies estratègiques

 

Govern

16 Iniciatives
 

Salut

8 Iniciatives
 

Turisme

8 Iniciatives
 

Comerç

15 Iniciatives
 

Mobilitat

8 Iniciatives
 

Educació

6 Iniciatives
 

Ciutadà

2 Iniciatives
 

Justícia

10 Iniciatives
 

Identitat Digital

9 Iniciatives
 

Dades

11 Iniciatives
 

Pagaments

9 Iniciatives
 

Skills Digitals

9 Iniciatives
 

Normativa

9 Iniciatives

  Ciberseguretat

3 Iniciatives